The Team

Founders

Pramod Kashyap
Project Manager
Maitreya Hegde
Chief Engineer
Anirudh Keshavan
Mission Manager

Chief Subsystem Engineers

Adithya Thonse
ADCS
Tejasrikumar Kori
ECL
Anirudh Keshavan
EPS
Abhilash C R
SMD
Sriraj Vemparala
TT&C
Sanjana Rao
TS
Mudhulu Sudeep
Payload

Managers

Adithya Thonse
Head, Operations and Public Relations
Abhilash C R
Space Lab and Inventory Manager

Members

ADCS

 1. Adithya Thonse
 2. Anirudh Lanka
 3. Madhulika Prasad
 4. Pradyumna R Koushik
 5. Akash K S
 6. Aditya Vedanthu
 7. Aneesh C Rao
 8. Rachna Dandwani
 9. Suhas Poornachandra
 10. Vishwajit Gouda
 11. Adarsh Agarwal

ECL

 1. Tejasrikumar Kori
 2. Aditya V
 3. Askhatha K V
 4. Arvind D K
 5. Aashish Mukund
 6. Divya Jamakhandi
 7. E Varun
 8. Deekshit B N
 9. Keerthan Bhat
 10. Mahathy Rajagopalan
 11. Nikita M
 12. Shreyas Chadaga

EPS

 1. Anirudh Keshavan
 2. Sudeep M
 3. Apoorva S
 4. Pradyumna Bhandiwad
 5. Soundarya S
 6. Anish Mitra
 7. Sharath P
 8. Sumanth R M

SMD

 1. Abhilash C R
 2. Pramod Kashyap
 3. Kaustav Kishor
 4. Paranjoy Basak
 5. Saksha Shetty
 6. Devika K

TT&C

 1. Sriraj Vemparala
 2. Mohammed Shakil A S
 3. Lakshmi V Narke
 4. Shubham Gupta
 5. Dipayan Sinha
 6. Rakshith Rao R
 7. Srikar Mardi
 8. Yashwi Shah
 9. Amulya M S
 10. Kshitij Tiwari
 11. Aditya V

TS

 1. Sanjana Rao
 2. Tanveer Ahmed
 3. Vaibhav Mahawar
 4. Shreesha
 5. Sindhuja

Payload

 1. Mudhulu Sudeep
 2. Raghavi C H
 3. Divya Jamakhandi
 4. Sharath P
 5. Shreyas Chadaga
 6. Pradyumna R Koushik
 7. Vishwajit Gouda

Phone

(+91) 98453 73005
(+91) 99162 95195

Address

407, 4th Floor, PG Block, R.V. College of Engineering, Mysore Road,
Bengaluru, Karnataka 560059
India